SIG UNDSKYLD

Sådan siger du ordentligt undskyld

 

Hvorfor skal vi sige undskyld?

Da ingen er perfekte, kommer vi alle til at begå fejl fra tid til anden. De fleste moral og etik byder mange af os at reparere ødelagte relationer og forsone os med dem, vi eventuelt har trådt over tæerne – og som regel forekommer dette ønske de fleste af os naturligt.

En undskyldning er et af de mest basale kriterier for tilgivelse, fordi tilgivelse uden en undskyldning er oftest envejs. En dybtfølt undskyldning bør gerne indeholde et af følgende punkter:

1. Udtryk fortrydelse

En oprigtig undskyldning varierer fra person til person, da vi hver især kan lægge forskelligt i en oprigtig og dybtfølt undskyldning. For de fleste er fortrydelse og endog anger vigtige elementer i en oprigtig undskyldning. Som regel sker det med ord såsom ”det må du undskylde”, ”undskyld” eller ”det er jeg virkelig ked af”.

At udtrykke fortrydelse og anger er det følelsesmæssige aspekt i en undskyldning. Det virker som en anerkendelse af den smerte, det ubehag, den skuffelse, det tillidsbrud den anden part måtte føle. Det fungerer som et udtryk for den skyld, evt. skam og smerte din handlinger eller ord måtte have forårsaget.

En oprigtig undskyldning består for de fleste mennesker af følgende:

  • Høre ordet ”Undskyld”
  • Dit kropsudtryk afspejler det, du siger
  • Du er specifik i forhold til, hvad du undskylder for
  • Du påtager dig fuldt ansvar og ikke videreformidler skyld
  • Undskyldningen er uden skjult dagsorden

2. Tag ansvar

Et andet aspekt i det at undskylde er at tage ansvar. Her kommer ord som ”Jeg tog fejl”, ”Det var forkert af mig” m.m. ind i billedet. Det mest essentielle i at tage ansvar er at indrømme fuldt ud og uden omsvøb eller undskyldende forklaringer. Det udviser ordentlighed og modenhed at kunne sige, at man tog fejl. Vi begår alle fejl, men de eneste fejl, der ødelægger os, er dem, vi ikke selv vil indrømme.

Der er stor forskel på at udtrykke fortrydelse (pkt. 1) og tage ansvar (pkt. 2).

At fortryde en ting er ikke nødvendigvis det samme som at indrømme, at du tog fejl. Den ene form for undskyldning behøver ikke at omfatte den anden. Føles det mere rigtig sådan helt dybt inde i dit hjerte at give eller modtage en undskyldning end at indrømme, at du tog fejl, er dit undskyldningssprog nok mere at tage ansvar (pkt. 2) frem for at udtrykke fortrydelse (pkt. 1).

3. Udvis villighed til at ændre

Spørgsmål såsom ”Hvordan kan jeg gøre det godt igen?” udviser en villighed til at ændre. At rette op på ens fejltrin udgør grundlaget for at reparere det, der er gået i stykker eller er blevet ødelagt.

Restitution (et andet ord for at rette op på ens fejltagelser) virker udlignende og genoprettende. I nære relationer er ønsket om restitution næsten altid baseret på behovet for at vide, om ”jeg stadig er elsket?”.

undskyld

.

4. Udtryk anger

Oprigtig anger i forbindelse med undskyldningssproget omfatter et oprigtigt ønske om ikke at begå den samme fejltagelse igen. Oprigtig anger starter med mindsettet ”Jeg ønsker at ændre mig”. Ønsket om at ændre sig skal formuleres for at det giver mening, ellers kan den, der skal undskyldes overfor, have svært ved at se eller forstå, hvad undskyldningen og angeren går ud på.

Vigtigst af alt er efterfølgende at implementere den udtalte ændring. Her gælder det om at være lidt tålmodig uden at fralægge sig ansvaret. Og skulle du falde i, så er det vigtigt, at du indrømmer dette og prøver igen.

5. Bed om tilgivelse

Denne form for undskyldning er et udtryk om et ønske fra den, der undskylder, om at relationen genoprettes. At bede om tilgivelse er at indse ens egne fejl og en vilje til at investere i en fremtid med en pågældende person.
Dette er en af de sværeste former for undskyldning; at bede om tilgivelse med ordene ”kan du tilgive mig?”. Det kan være skræmmende at stille dette spørgsmål, for vi risikerer jo at blive afvist. Det kan føles lidt som at slippe taget og kontrollen over relationen.

Alle har ikke lige nemt ved at undskylde og reparere en relation. Dog er det værd at huske på, at det at indrømme sine fejltagelser og sige undskyld eller endog tilgivelse gør dig til et ansvarsfuldt menneske, der handler modent og sundt.
Husk også på, at du beder om tilgivelse m.m. Du kræver det ikke. At blive tilgivet bygger på frivillighed og omfatter ikke krav. Det kan omfatte ønsker eller endog også en vis form for betingelser (fx ikke at være utro igen, lyve om ens færden osv.).

 

Jeg kan hjælpe dig og jer.
Se også min side parterapi og min facebookside.

Kærlig hilsen Mette