Det farligste sted for en kvinde er hendes eget hjem.

Mini-Divider-White

 

PSYKISK VOLD – DEN USYNLIGE VOLD

TERAPI NÆR VEJLE & HORSENS

Næsten 300.000 danske kvinder har haft en fysisk eller psykisk voldelig kæreste/partner.
Pas godt på dig. Ræk ud efter hjælp.

HVAD ER PSYKISK VOLD?

I straffelovens §243 defineres psykisk vold således:

”Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til ubønhørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år.”

Loven er nødvendig. Psykisk vold kan forårsage stor skade på den eller de, der udsættes for den. Den kan give langvarige mén i form af angst, C-PTSD (Complex Post Traumatic Stress Disorder – komplekst posttraumatisk stresssyndrom). 

”Psykisk vold i nære relationer er gentagne handlinger, som nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer eller isolerer. Handlingerne kan ske i affekt eller være planlagte og have til formål at kontrollere eller begrænse den voldsudsattes livsudfoldelse.” (Kilde: Danner)

Psykisk vold er den mest udbredte for form for vold i nære relationer. Det er også den mest skadelige form for vold.

MAGT OG KONTROL DRIVER USYNLIG VOLD

Formålet med psykisk vold er at få kontrol og magt. Om dette sker i affekt eller planlagt er uden betydning. Målet er stadig det samme – at få kontrol over dig. Det er et gentagende og systematisk mønster.

Man kan ikke kategorisere psykisk vold som en voldstype, der rammer en bestemt gruppe i samfundet. Psykisk vold rammer bredt og omfattende.

I modsætning til fysisk vold, der som oftest giver sår, blå mærker osv., er psykisk vold langt sværere at få øje på. Selv når man er i forholdet, kan man meget nemt negligere eller betvivle, at man udsættes for psykisk vold. Men som hovedregel skal kærlighed ikke gør ondt ej heller indeholde straffende handlinger eller manipulation og tavshedsafstraffelse. Et sundt og godt parforhold er ikke baseret på trusler og vold.

Mange af dem der udsættes for psykisk vold, føler sig ofte alene. De bebrejder sig selv, tager ansvar og føler sig skamfulde. Du skal vide, at du ikke er alene, og at der er hjælp at hente. Du er blot selv nødt til at række ud.

UDSAT FOR PSYKISK VOLD?

Hvordan ved du, om du er eller har været i et psykisk voldeligt forhold? Stil dig selv følgende spørgsmål:

  • Bliver du kontrolleret eller forsøgt kontrolleret af din partner? Det kan være dine aftaler, dit tøj, hvem du må ses med m.m.
  • Føler du dig mere og mere isoleret og har mistet eller groft forsømt mange af dine kontakter og relationer?
  • Forsøger din partner at styre dig med jalousi helt uden grund?
  • Får du ofte at vide, at du er forkert, gør tingene på en forkert måde, ikke er god nok eller ikke gør tingene godt nok?
  • Føler du, at din partner suger alt godt ud af dig, så du nærmest står energiforladt tilbage?
  • Føler du, at ligegyldigt, hvad du gør, så er din partner aldrig helt tilfreds?
  • Hvis du kigger tilbage på dit liv, inden du mødte din partner, eller i starten af jeres relation, kan du stadig føle dit eget værd?
  • Bliver du nedgjort, kritiseret, ydmyget og/eller truet? (Det kan være i form af ord eller handlinger)
  • Føler du, at din partner ofte straffer dig, f.eks. ved ikke at tale til dig over længere tid?

Kan du svare ja til flere af ovenstående spørgsmål, så udsættes du for psykisk vold.

JEG VIL GERNE HAVE HJÆLP

Psykisk vold efterlader store psykiske ar, og det kræver en utrolig styrke at komme på fode igen. Frygten for at det kan ske igen, mistilliden til andre mennesker og skam kan fylde rigtig meget. Der ligger et stort arbejde foran dig.

Det er altid en god idé at søge hjælp. Få hjælp fra en professionel, f.eks. en psykoterapeut eller psykolog med speciale og erfaring med i psykisk vold og narcissisme. Stammer erfaringen fra den professionelles eget liv er det endnu bedre – min påstand er: Har man ikke selv prøvet det, forstår man ikke helt din situation.

Du kan få det bedre og med tiden blive dig selv igen. Jeg er lige her, hvis du vil have hjælp og videre i dit liv. Med indgående kendskab til psykisk voldelige forhold samt egne erfaringer med at leve i det, kan jeg hjælpe dig videre. Jeg tilbyder både individuel psykoterapi samt gruppeterapi, hvor du, når du er klar, kan deltage i et forløb, hvor der sidder andre kvinder med lignende oplevelser som dine.

Terapien foregår i min klinik – Tæt på Vejle, Horsens, Hedensted og Juelsminde.


Mette Schmidt-Kallesøe

Exam. psykoterapeut og parterapeut MPF
Hornsyldvej 13
7140 Stouby