PSYKISK VOLD

 

Sammenlignet med fysisk vold er psykisk vold mere usynlig og utydelig. Man lægger ikke mærke til den på samme måde, som var den fysisk.

Det ændrer ikke på, at psykisk vold kan være lige så hårdt at leve i og mindst lige så ødelæggende. Ofte overses den, og det er til trods for, at det er den mest udbredte voldsform.

Hvad er psykisk vold?

Psykisk vold er, når en person mere end en gang nedgør, krænker, dominerer, manipulerer, truer eller isolerer en anden person. Volden ligger i selve gentagelsen, hvilket betyder, at den, der udsættes for den psykiske vold, bliver nedbrudt.

Det kommer ofte snigende og kan være svær at opdage, fordi parret har eller har haft en ømhed for hinanden.

Hvor fysisk vold giver ar på huden, giver psykisk vold ar på selvværd og selvtillid.

At leve i et forhold, hvor der forekommer psykisk vold, er ligesom at miste retning.
Det unormale bliver lige så stille normalt, og man kan ikke længere se, at det man bliver udsat for, ikke er i orden.
Ens grænser forrykkes og pludselig kan man ikke længere mærke og reagere på sine grænser, for man ved ikke, hvornår de er overskredet.

Omgivelserne kan have svært ved at forstå, hvorfor den voldsramte ikke bare forlader den voldelige partner.

Så nemt er det “bare” ikke, for der kan være tale om alt lige fra en stormende forelskelse, en omsorg for en partner, der er psykisk ustabil, og en frygt for, hvad der vil ske både med ham/hende og eventuelle børn, hvis han/hun forlader den voldelige partner.

Mange er ej heller klar over, at de rent faktisk bliver eller er blevet udsat for psykisk vold.
Det er så diffust og mange opdager det først, når der kommer fagfolk ind over, som italesætter det.

I værste fald kan psykisk vold munde ud i PTSD-lignende symptomer såsom depression og angst.
Af andre symptomer kan nævnes hårtab, søvnproblemer, uro, fordøjelsesproblemer, energiforladthed og grådlabilitet.

Alt sammen dræner og er ødelæggende for både den, der rammes, men også eventuelle børn, der oplever og lever i dette.

Hjertesorg

Eksempler på psykisk vold

  • Bebrejde andre for sine følelser eller problemer
  • Lade sine følelser gå ud over andre
  • Presse parterneren til at gøre ting han/hun ikke har lyst til
  • Angribe partneres personlighed
  • Virke truende
  • Isolere partneren fra venner og familie. Tale dårligt om venner og familie
  • Udsagn såsom ”Hvis du elskede mig, ville du…”
  • True med at skade sig selv (f.eks. true med selvmord) eller partneren, hvis partneren ikke makker ret, eller hvis partneren vil forlade ham/hende
  • Pludselige humørsvingninger – det ene øjeblik vred og afvisende; det næste glad og kærlig
  • Bruge grimme ord om partneren, rakke ned, latterliggøre, være nedladende, ydmyge, kritisere og kalde øgenavne – såkaldt verbal vold

Psykisk vold forsvinder ikke af sig selv

Har du mistanke om, at du lever i et psykisk voldeligt forhold, så søg råd og hjælp hos fagfolk.

Få talt med nogen om det – derved kan du få det bedre.

(Kilde: Danner.dk)

Jeg kan hjælpe dig. Se min side psykoterapi og min facebookside.

Kærlig hilsen
Mette