FORVENTNINGSAFSTEMNING

Huslige pligter, skænderier og mental load

 

 

Forventningsafstemning er vigtig

Noget af det, par skændes mest om, er de huslige pligter samt det, vi i dag har fået et ord for – mental load.

Faktum er, at alle par skændes. Der kan være forskel på, hvordan vi skændes, hvor hyppigt vi skændes, og hvor længe sådan et skænderi kan vare. Dog viser det sig, at et af de emner, der hyppigst går igen, er huslige pligter, økonomi, sex og utroskab. Ofte dækker disse konflikter om de huslige pligter over andet og måske langt større konflikter, som blot kanaliseres over i de huslige pligter.

Huslige pligter

Huslige pligter kan føles mindre ”farlige” end at tale alvorligt om ”os”. Konflikten om de huslige pligter er en af de førende årsager til skilsmisse. Og det viser sig, at kvinder trækker det store læs i forhold til de huslige pligter og mental load. Dette kan skabe store frustrationer ikke blot hos kvinden, men i parforholdet. Jeg sidder ofte med kvinder, der føler sig som familiens chef, ansvarshavende eller voksen så går. De føler sig meget alene og savner deres partner. Dette skaber hyppige konflikter og diskussioner, der ofte ender i tovtrækkeri og pege fingre. Og når himlen med øjnene og højlydte suk enten ikke registreres eller ignoreres.

Hvad kan I gøre?

Som parterapeut er jeg stor fortaler for, at man som par og familie laver en såkaldt forventningsafstemning. I korte træk handler det om at få lavet en aftale om rollefordelingen i de huslige pligter. Det kan måske føles omstændigt og stift, men prøv at lægge mærke til, hvor ofte du kaster dig over en af hjemmets opgaver, mens du tænker tanker såsom: Hvorfor er det altid mig, der gør det her? Hvornår har han/hun sidst lavet noget? Jeg er altid den, der lever mest! Er man børnefamilie, bruger man rigtig mange timer på praktiske ting, for at få det hele til at køre rundt. Det er utopi at satse på, at det bare fordeler sig ligeligt af sig selv.

Kommer I hos mig som par, vil I få en forventningsafstemning udleveret. Her kan jeg nævne, at nogle af de overordnede emner er: bolig, økonomi, sex, sundhed og kalender. Som eksempel dækker emnet Bolig ting såsom rengøring, madlavning og havearbejde. Økonomi handler om, hvem der f.eks. betaler regninger, fællesøkonomi eller separat økonomi, forsikringer m.m.

Forventningsafstemning - Mette Schmidt-Kallesøe

.

”Spilleregler”

Husk at bevare en sober tone, lyst til hinanden og respekter hinanden. Tal ud fra dig selv – undlad at pege fingre. Se dem som en reel forhandling. Det er tilladt at bede om noget, men sørg for at det er rimeligt fordelt. Har I større børn, kan I vælge at inddrage dem i nogle af pligterne. Sørg dog for at være enige på forhånd i, hvilke pligter der kan uddelegeres til dem. Start gerne i det små, når det gælder jeres børn.

En forventningsafstemning kan genforhandles – gør det fx én gang om måneden. Og er der en opgave, du har fortrudt, ikke kan påtage dig alligevel, eller er der en anden, du hellere vil, så er det også gang i genforhandlingen. Er der en opgave, du ikke kan klare på den aftalte dag? Du er måske forhindret pga. aftaler, så sørger du for hurtigst muligt at italesætte det og fortælle, hvilken dag du så udfører opgaven i stedet.

Idéen er, at det hele ligger fast, er gennemsigtigt og bare kan køre på skinner, så I ikke har dét at ”falde over”.

Rigtig god fornøjelse – og skulle I køre fast, så ved I, hvor I kan finde mig.

 

 

Se også min side om parterapi og min facebookside.

Kærlig hilsen Mette